Server #1Server #2View: 162,9 N

Anh chàng nhân viên số hưởng

Anh chàng nhân viên số hưởng, cô đang có tâm trạng và muốn uống rượu và đã gọi anh đến nhưng anh cũng chỉ biết uống rượu giải sầu cùng cô cho đến khi say thì hai người đã lao vào hôn hít nhau nhưng vì chưa có kinh nhiệm trong chuyện này lên anh còn khá là lúng túng và cô đã mở lời để anh có thể tiến tới nếu có gì thì cô sẽ dậy anh sau và thế là hai người đã làm tình cùng nhau