Server #1Server #2View: 186,3 N

Bạo dâm em nhân viên xinh gái

Bạo dâm em nhân viên xinh gái, ông ta là quản lý của một cửa hàng nhỏ hiện tại đang thuê vài nhân viên để có thể giúp đỡ cũng như là bán hàng giúp cho mình đến một hôm có một cô gái đã để quên đồ ở quán dự tính là quay lại lấy và đã gặp ông chủ quán đang làm điều dơ bẩn lên những bộ quần áo mà mình mặc thì cô ta vô cùng bức xúc nhưng cũng không làm gì được không những thế mà hắn ta còn ép cô phải làm tình cùng hắn