Server #1Server #2View: 244,7 N

Chuyến đi nghỉ mát của nữ giáo viên

Chuyến đi nghỉ mát của nữ giáo viên, hayakawa là nữ giáo viên mới của trường và nhân dịp nhà trường tổ chức đi nghỉ mát thì cô cũng muốn đi theo để làm quen với những thầy giáo khác nhưng trong số giáo viên đó chỉ có mình cô là nữ còn lại đều là giáo viên nam họ cố tình chuốc say cô và nói ly do là để làm quen...