Server #1Server #2View: 609,2 N

Chuyến phiêu lưu về thời Nhật Bản cổ đại

Chuyến phiêu lưu về thời Nhật Bản cổ đại, takehiko là một nam sinh một ngày cậu rơi vào một cái hố và xuốt 3 ngày không ăn uống gì thì cậu đã gặp được công chúa của người nhật bản cổ đại cậu đã hiếp dâm cô ta