Server #1Server #2View: 556,4 N

Cô bé quàng khăn đỏ

Cô bé quàng khăn đỏ, ở làng khi cô đi ra ngoài luôn đội một chiếc khăn màu đỏ cho nên người làng thường gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ hôm nay cô sang đưa cươm cho người bà của mình nhưng bà của cô đã bị cho sói ăn thịt và còn đóng giả người bà của cô sau khi nó gặp cô thì thú tính trong người nó nổi lên nó bắt đầu lao vào hãm hiếp cô...