Server #1Server #2View: 244,5 N

Cô nữ sinh đáng thương thức tỉnh sức mạnh và cái kết

Cô nữ sinh đáng thương thức tỉnh sức mạnh và cái kết, cô là một nữ sinh cực kỳ bình thường đó là trước kia còn sau khi cô biết được sự thật về bản thân thì lúc đó cô cũng đã thức tỉnh được sức mạnh của 'tử thần' để chống lại ác quỷ, không lâu sau đó bố cô đã bị bọn chúng giết và cái kết cô đã bị bọn chúng bắt cóc và kết hợp nghi thức kết hợp giữa 'ác quỷ' và 'tử thần'