Server #1Server #2View: 670,5 N

Cuộc sống chung cùng những cô bạn thân trong một nhà

Cuộc sống chung cùng những cô bạn thân trong một nhà, cậu cùng với 2 cô bạn nữa của mình chơi thân từ nhỏ với nhau nhưng vào một ngày khá đẹp trời thì cậu đã dẫn hai cô gái về nhà mình mà bố mẹ của cậu lại nhận 2 cô ấy làm con nuôi thế là cậu bắt đầu sống chung cùng những cô bạn thân của mình mặc dù có hơi ngại ngùng nhưng sau khi quen thì 3 người đã bắt đầu sống hoà thuận với nhau hơn.