Server #1Server #2View: 218,3 N

Địt cô giáo cũ ở thời học trung học

Địt cô giáo cũ ở thời học trung học, tôi đã ra trường được nhiều năm rồi nhưng kỷ niệm về người cô gái ấy vẫn hiện lên trong tôi mặc dù đã lâu rồi chưa gặp nhưng tôi có một linh cảm đó là mình sẽ gặp được cô sớm thôi bởi vì trước khi tôi ra trường đã yêu thầm cô ấy và đã muốn làm tình với cô ấy nhưng khi đó tôi là một đứa trẻ chưa biết gì nhưng hiện tại thì tôi có thể chứng minh rằng mình đã trưởng thành và sẽ cho cô một kỷ niệm đẹp