Server #1Server #2View: 84,8 N

Hợp đồng đáng xấu hổ của ông trùm mafia

Hợp đồng đáng xấu hổ của ông trùm mafia, bộ phim nói về hợp đồng của người nhà yukimo rio với những tên mafia nhà innami mà hợp đồng này lại có một điều kiện đó là để  một người trong số 2 chị em nhà krio phải đến nhà của băng innami để làm con tin bản hợp đồng này được ký thì cô chị gái là yukimo rio đã tình nguyện đi làm con tin của bang mafia nhà innami