Server #1Server #2View: 290,3 N

Lạc vào nơi cất giữ điều thầm kín của ma vương

Lạc vào nơi cất giữ điều thầm kín của ma vương, thanh niên vượt qua bao nhiêu chông gai cũng như là để vào được lâu đài của ma vương nhưng không thấy có tên nào cho nên anh đành phải tự mình mò trong lâu đài rộng lớn của ma vương hơn nữa là anh còn tìm thấy được một nơi mà ma vương đang cất giữ những điều thầm kím không thể cho ai biết của ma vương nữa chứ.