Server #1Server #2View: 146,9 N

Cậu học sinh chuyển trường may mắn phần 2

Cậu học sinh chuyển trường may mắn phần 2, sau khi cuộc an ái ở trường kết thúc thì cậu lại giúp Ageha kurosaki đuổi tên biến thái đang sờ xoạng cô ở trên xe và để trả ơn cô đã mời anh về nhà mình và hầu hạ anh như một người hầu gái phục vụ chủ nhân của mình