Server #1Server #2View: 111,9 N

Câu lạc bộ dâm đãng phần 2

Câu lạc bộ dâm đãng phần 2, sau khi hiro vào câu lạc bộ được vài hôm thì có cô bạn ami đến để xin vào câu lạc bộ cô đã đến và nhìn thấy hiro đang xem những bức ảnh chụp lén của mình và thế là cô ấy dâng hiến luôn lần đầu của mình cho hiro luôn...