Server #1Server #2View: 202,3 N

Cậu học sinh chuyển trường may mắn

Cậu học sinh chuyển trường may mắn, cậu là Mamoru Amakawa một học sinh mới chuyển trường đến và cậu đã nhận được hai bức thư tình cùng một lúc khi cậu bước đến trên sân thượng thì cả hai cô gái đã ở đó và chờ cậu