Server #1Server #2View: 337,8 N

Chuyện tình giữa anh giám đốc trẻ và cô nhân viên

Chuyện tình giữa anh giám đốc trẻ và cô nhân viên, hai người làm chung một công ty nhưng do tính cô thẳng thắn nên hai người thường xuyên cãi nhau về chuyện công việc một hôm cô đi ăn tiệc cùng nhân viên công ty thì cô nhỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà cô và anh giám đốc trẻ của mình đã vào khách sạn nghỉ nhưng tình cảm hai người lại bắt đầu từ đó....